REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego www.alpasport.pl


Sklep internetowy www.alpasport.pl jest własnością firmy Alpaz Marta Sarosiek

siedziba firmy znajduje się przy ul. Zwierzynieckiej 38/3 43-300 Bielsko-Biała

NIP:5472051869

e-mail: biuro@alpaz-sport.pl

tel: 519724783

I. Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.alpasport.pl

Sklep internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod adresem www.alpasport.pl, za pośrednictwem którego klient może składać zamówienia;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Składanie i realizacja zamówienia

1. Zamówienia są składane poprzez stronę www.alpasport.pl

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie sklepu.

3.Po złożeniu zamówienia Klient zostaje poinformowany drogą e-mailową o zmianach statusu jego zamówienia

4.Klient Sklepu Internetowego www.alpasport.pl składa wiążącą ofertę nabycia towarów po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej www.alpasport.pl oraz zaakceptowaniu Regulaminu, poprzez kliknięcie na przycisk „Zamów i zapłać”.

5.Przewidywany czas realizacji zamówienia od chwili zaksięgowania należnej wpłaty do wysłania towaru kurierem) wynosi 1-20  dni roboczych ( czas dostawy określony jest na karcie produktu)

6. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie dostawy, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym czasie dostawy

7. W sytuacji braków magazynowych spowodowanych chwilową niedostępnością wybranego towaru Sklep Internetowy skontaktuje się z klientem drogą elektroniczną w celu ustalenia dalszej realizacji zamówienia. W przypadku dokonania przez klienta przedpłaty, kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona klientowi na wskazany przez niego rachunek bankowy.

8. Na zakupiony towar wystawiamy paragon lub na życzenie klienta podczas zamówienia fakturę


III. Dostawa

1. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej InPost, zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

2. Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy pokrywa Klient.

3. Istnieje możliwość przekierowania paczki do wybranego paczkomatu. Kupujący po wysłaniu towaru przez Sprzedającego otrzymuje SMS od firmy kurierskiej z informacją o wysłaniu przesyłki oraz możliwością samodzielnego przekierowania przesyłki do wskazanego paczkomatu


IV. Płatności

1.Dostępne formy płatności za zamówiony towar w Sklepie Internetowym:

 • przedpłatę na konto w formie przelewu elektronicznego natychmiastowego obsługiwanego przez 
 • płatność bezpośrednio na konto Sklepu Internetowego www.alpasport.pl


DANE DO PRZELEWU:

Alpaz Marta Sarosiek

ul. Zwierzyniecka 38/3

43-300 Bielsko-Biała

Alior Bank : 21 2490 0005 0000 4530 9449 3321


V. Odstąpienie od umowy

1.Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia produktu stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mailowy biuro@alpaz-sport.com lub adres korespondencyjny sklepu

2. Zwrotom nie podlegają produkty personalizowane na życzenie Kupującego.

  3. Zwrot nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta.

  4. Koszt odesłania przedmiotu spoczywa na Kupującym, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nigdzie nie poinformował o o konieczności poniesienia tych kosztów. 

  Zwrot należy przesłać w terminie do 14 dni od momentu wysłania oświadczenia o odstąpieniu umowy na adres:

  Alpaz Marta Sarosiek

  ul. Strażacka 81 lok 11

  43-300 Bielsko-Biała

  VI REKLAMACJE

  1. Sklep internetowy jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi Towar bez wad fizycznych i prawnych.

  2. Klient ma prawo do reklamacji zamówionego towaru, gdy:

  • towar posiada wady fabryczne
  • towar został uszkodzony podczas transportu
  • towar otrzymany jest niezgodny z towarem zamówionym

  3. Celem skorzystania z prawa do reklamacji o której mowa w punkcie poprzednim należy wysłać na adres e-mailowy biuro@alpaz-sport.com bądź korespondencyjny zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową.

  4.Towar reklamowany należy odesłać na adres:

  Alpaz Marta Sarosiek

  ul. Strażacka 81 lok 11

  43-300 Bielsko-Biała

  5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  6.Gdy reklamacja zostanie uznana Klient otrzyma wymieniony towar, natomiast jeśli okaże się to niemożliwe wówczas zostanie mu zwrócona równowartość ceny towaru. W przypadku uznania reklamacji zostają zwrócone również Klientowi koszty przesyłki do takiej wysokości jakiej naliczył Sklep.

  VII. Postanowienia końcowe

  1. Sklep internetowy nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu okoliczności niezależnych od sklepu (np. za dokonywanie zakupów przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej, za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail podany przez Zamawiającego, za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Zamawiającego).

  2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie naszego sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych.

  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 93) oraz innych właściwych ustaw   do góry
   Sklep jest w trybie podglądu
   Pokaż pełną wersję strony
   Sklep internetowy Shoplo.pl